Vlog: "Evolutie versus God?"
Evolutie - Leven

Vlog: "Evolutie versus God?"

Is de wereld geschapen door een God of is alles ontstaan door Evolutie? Of door beide? In deze vlog mijn visie op het ontstaan van de wereld, de natuur en de mens en mijn argument voor wat ik noem "gestuurde evolutie".

Loading...

Blog: "Evolutie versus God?"

Is de wereld geschapen door een God of is alles ontstaan door Evolutie? Of door beide? In deze vlog mijn visie op het ontstaan van de wereld, de natuur en de mens en mijn argument voor wat ik noem "gestuurde evolutie".

Om te beginnen voor de duidelijkheid. Ik ben niet religieus. Ik hang dus geen enkele religie aan. Wat ik wel doe is heel erg open staan voor alle religies die er zijn. En daarbij neem ik soms ook wel stukjes uit elke religie mee, waarvan ik denk; daar kan ik wat mee. Dat alles integreer ik tot mijn eigen persoonlijke “religie", om het zo maar te zeggen.

Ik sta verder open voor iedereen vanuit alle religies en eveneens alle atheïsten en iedereen die ik nu vergeet. Iedereen is welkom is mijn visie.

Hogere intelligentie

Wat ik bedoel met god zou je wat dat betreft ook heel goed kunnen vertalen als “Brahma” of universum of je hart, dat maakt naar mijn idee niet zoveel uit, het gaat erom dat we hetzelfde bedoelen. En wat ik bedoel is dat deze woorden allemaal kunnen verwijzen naar; dat er sprake is van wat je kan zeggen een “hogere intelligentie”, die invloed heeft op ons leven.

De discussie is vervolgens dat je aan de ene kant evolutie hebt en aan de andere kant god. Evolutie staat dan voor, dat de wereld, de natuur, dieren, mensen zijn ontstaan vanuit een selectie-proces, wat veelal is gebaseerd op een soort van willekeur en er niet een echt plan achter deze selectie zit. Het alternatief is dezelfde ontwikkeling, maar dan is er sprake van een god die de wereld stuurt en heeft geschapen en alles controleert, of anders gezegd alles gaat volgens het plan van god.

Volgens mij is de discussie vervolgens niet zozeer of natuurlijke selectie wel of niet bestaat, wat naar mijn idee zijn er genoeg bewijzen hiervoor, bijvoorbeeld de Galapagos eilanden, het is lastig om te ontkennen dat daar geen natuurlijke selectie plaatsvindt of heeft plaatsgevonden in het verleden. En volgens mij is het ook niet perse zo dat daar iemand aan twijfelt.

Waar de discussie dan wel om gaat, of waar de discussie zich op concentreert zijn de zogenaamde overgangsfases in de ontwikkeling van de natuur, dieren en mensen. Het punt is vervolgens dat in deze overgangsfases, de kans op mutaties, zodat er een nieuwe soort kan ontstaan zo ontzettend klein is, waardoor tegenstanders van de evolutietheorie zeggen, die kans is zo klein; er moet wel een god zijn die dat stuurt.

Gestuurde evolutie

Mijn visie hierop is dat ik eigenlijk voor beide kies en ik geloof in wat je noemt “gestuurde evolutie”. Dit betekent dat ik zeker geloof in de evolutietheorie en ik geloof in natuurlijke selectie en ik geloof in het aanpassen aan je omgeving om te overleven. Maar ik geloof ook in een hogere intelligentie die af en toe in de wereld komt en soms even “het roer overneemt”.

Het argument waarom ik in gestuurde evolutie geloof is echter niet gebaseerd op een soort van intellectuele overdenking of een analyse op basis van mijn denken. Ik heb geen filosofisch/wetenschappelijk argument, maar mijn argument voor gestuurd evolutie komt voort uit mijn persoonlijke levenservaring, hoe ik mijn eigen leven ervaar.

Overgangsfases

Voor het uitleggen van mijn argument voor het bestaan van gestuurde evolutie gebruik ik mijn bord (vanaf 5.19 minuten in vlog). In een schematisch overzicht heb ik zowel de evolutionaire ontwikkeling getekend, als mijn eigen levensloop. In de tekening van de evolutie zie je dat ik deze ontwikkeling in stappen heb getekend, als een soort trap, met daartussen in elke keer een “ontbrekende trede”, deze ontbrekende treden staan voor de overgangsfases die evolutie kenmerkt. Over deze ontbrekende treden zeggen aanhangers die niet in de evolutietheorie geloven: de kans dat in die overgang mutaties plaatsvinden binnen een soort is zo ontzettend klein, er moet wel een hand van god zijn die daar invloed op heeft. Tegelijk heeft de wetenschap zelf ook moeite met deze overgangsfases (ontbrekende treden), want het is inderdaad zo dat er soms bepaalde bewijzen ontbreken om de gehele ontwikkeling goed in kaart te brengen en de mutaties dus goed te kunnen herleiden. Dit noemt de wetenschap "missing links".

Verder is ook bekend dat evolutionaire ontwikkeling sprongen maakt en dat het niet een eenduidig lineair proces is. Evolutionaire ontwikkeling maakt dus sprongen en het is onduidelijk wat er precies gebeurt tussen die sprongen.

"Gestuurde evolutie; soms neemt een hogere intelligentie het roer even over".
Mijn persoonlijke levensloop

Wanneer ik het bovenstaande allemaal vervolgens vertaal naar mijn eigen leven en hoe ik dit als persoon zelf ervaar dan zie ik dat mijn eigen leven ook heel erg een proces is van fases: 0-4 jaar, 4-12 jaar, 12-18 jaar en 18 tot 22 jaar, allemaal niet zo bijzonder, vrij identiek aan iedereen. Het enige is, dat ik vanaf mijn 22ste levensjaar wel een duidelijke verandering heb ervaren in mijn leven. Dat is namelijk het moment waarop ik koos om “bewust te gaan leven”. En dat ik tevens het moment waarop ik duidelijker heb ervaren in mijn leven, dat er zoiets is als een hogere intelligentie.

De manier waarop ik dat heb ervaren is dat deze intelligentie mij in bepaalde fases van het leven als het ware bij de hand neemt en eigenlijk het roer even van me overneemt. Met als doel mijn leven in een nieuwe richting te begeleiden. In die overgangsfases merk ik dan ook duidelijk dat ik niet perse zelf helemaal in controle ben, in de zin van; ik word veel meer gestuurd en geleid dan dat ik zelf achter het stuur zit en zelf bepaal wat er allemaal gaat gebeuren (maar maak je geen zorgen het pakt altijd heel goed uit, achteraf is het altijd een heel mooi proces!)

Vanaf mijn 22ste levensjaar ervaar ik verder dat mijn leven nog steeds duidelijk een ontwikkeling is, waarbij ik nog steeds door fases ga. Voor zover (ik ben nu 32 jaar) lijken deze fases elke keer ongeveer drie jaar te duren elke keer ervaar ik dus een soort hogere intelligentie in mijn leven, die dan soms het roer tijdelijk overneemt.

Mijn argument

Wat je nu kunt zien is dat ik vanuit mijn eigen persoonlijke levenservaring interpoleer naar de evolutietheorie in het algemeen en mijn argument voor het bestaan van hogere intelligentie in deze wereld dus ook baseer op mijn eigen persoonlijke ervaring. Maar ik geloof dus ook dat diezelfde hogere intelligentie die ik ervaar in mijn persoonlijke leven ook van toepassing is op de overgangsfases binnen de evolutie van het leven in het algemeen, waarbij het leven zich heeft ontwikkeld van bijvoorbeeld van zee naar land (reptielen), maar ook van het land naar de lucht (vogels).

Even stil staan

Als slot antwoord op de vraag, hoe ervaar je die hogere intelligentie in je leven? Mijn ervaring zegt dat je daarvoor wel bewust moet leven. Op het moment dat je niet bewust leeft is die hogere intelligentie nog steeds aanwezig, maar zal je dit niet zo duidelijk ervaren in je leven. Hiermee bedoel ik, je zal je leven niet echt ervaren als iets waar ook echt een plan achter zit. En het zal wat dat betreft dan ook meer als vrij willekeurige worden ervaren/gezien.

Het is verder ook zo dat je die hogere intelligentie alleen ervaart in je leven wanneer je daar ook voor openstaat. Hiermee bedoel ik dat we onszelf als mensen niet altijd de ruimte en de tijd geven om te worden geleidt. We denken het vaak allemaal zelf het beste te weten en we laten wat dat betreft geen ruimte en we nemen niet de tijd om eens even stil te staan en te ervaren of er ook mogelijk andere ingevingen zijn, die vanuit dieper in jezelf komen, waar je ook naar kan luisteren. Omdat we hier niet helemaal voor openstaan, gaan we hier vaak gewoon overheen en blijven we beslissingen nemen vanuit dezelfde patronen. De patronen die we gewend zijn en die we de jaren daarvoor ook al hebben gebruikt. Wat uiteindelijk betekent dat er eigenlijk ook niks echt verandert in je leven en hoe je jouw leven leidt. We blijven in een zelfde soort cyclus doorleven, vanuit een zelfde patroon.

Dus bewustwording of “bewust leven” is wat dat betreft wel essentieel om die hogere intelligentie ook te kunnen ervaren in je leven, wat betekent dat je er voor openstaat, het toelaat.


Zou je graag meer willen weten over een specifiek onderwerp, dan kun je hieronder een "verzoek" achterlaten? Vervolgens zal ik kijken of ik op basis van je verzoek een vlog kan maken.

Toegevoegde waarde voor uw bedrijf of organisatie?


Deel dit artikel


Loading...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

OK
Loading...