Background Image

Blogs & Vlogs

Blijf vanaf nu verbonden en ontvang gratis het eBook: "Hoe word je bewust?"

Publicaties gerelateerd aan Spiritualiteit.

In de blogs hieronder publiceer ik over mijn visie op onderwerpen gerelateerd aan Spiritualiteit zoals "bewust leven", de levensloop, individualiteit, persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Elke blog of vlog geef ik een categorie mee en een bijpassende foto, waardoor het overzichtelijk blijft. De betreffende categorieën vind je in het menu-overzicht. Alle blogs en vlogs zijn verder gratis en kun je ongelimiteerd bekijken, dus voel je vrij. 

Sommige blogs & vlogs maak ik alleen in het Engels. Klik hier om naar de Engelse pagina-versie te gaan en deze te bekijken.

Vlog: "Spiritualiteit, alcohol & conditionering"

Vlog: "Spiritualiteit, alcohol & conditionering"

Er is een directe relatie tussen alcohol en verminderd bewustzijn. Volgens mij is dat voor niemand een geheim. Waar mensen zich echter minder bewust van zijn is dat alcohol er ook voor kan zorgen dat je continu een zelfde soort leven creëert, dezelfde levens-omstandigheden.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Wat is spiritueel ontwaken?"

Vlog: "Wat is spiritueel ontwaken?"

Spiritueel ontwaken, je leest het in boeken over spiritualiteit, maar wat is het precies? In deze vlog leg ik het uit. Ontwaken is het "doel" van spiritualiteit, het is een ander woord voor bewust worden van wie je echt bent. In essentie ben je namelijk niet wie je denkt dat je bent, je gedachten, maar je bent bewustzijn.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Het uitbannen van psychologische tijd"

Vlog: "Het uitbannen van psychologische tijd"

Spiritualiteit gaat over bewustwording. Bewustwording waarvan? Van jezelf, van wie je daadwerkelijk bent. Meditatie is een manier om dichterbij jezelf te komen, maar wat betekent dat precies dichterbij jezelf komen? Hoe werkt dat? Een mogelijke uitleg is dat je de sprong maakt van je linker naar je rechter hersenhelft.

Blog/Vlog bekijken

Blog: "Wat is jouw toegevoegde waarde in 2020?"

Deze week las ik over technologische trends in 2018 en hoorde ik Jan Terlouw in DWDD over de aanstaande "Robotisering" van onze samenleving. De invloed van technologie lijkt daadwerkelijk exponentieel toe te nemen. Dit zorgde ervoor dat ik me een paar jaar geleden de vraag stelde...

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Het juist gebruik maken van het denken"

Soms lijken spiritualiteit en denken niet met elkaar samen te gaan. Het denken wordt vaak gezien als het grootste obstakel om dichterbij je Zelf te komen. Dat klopt volgens mij, maar wanneer je de identificatie met het denken oplost, heeft het denken nog steeds zijn plaats als middel om beslissingen te nemen.

Blog/Vlog bekijken

Blog: "Mijn eerste moment van "Satori"

Ik was 22 toen ik voor het eerst echt in aanraking kwam met het woord spiritualiteit. Het kwam doordat ik een boek las over spiritualiteit: "De Celestijnse Belofte" van James Redfield. Het lezen van dit boek bleek de voorbode te zijn voor mijn eerste "spirituele" ervaring een paar maanden later...

Blog/Vlog bekijken

Blog: "Dat doen levert dat eigenlijk wel iets op?"

Het leven bestaat uit twee dimensies: Zijn & Doen In de Westerse wereld zijn we dol op Doen. We zijn van 's ochtends vroeg bezig tot 's avonds laat en af en toe laten we heel even ruimte om te Zijn, maar vaak is dit niet langer dan 5 minuten. Soms mogen we van onszelf een avondje thuis zitten op de bank.

Blog/Vlog bekijken

Blog: "Waar kan je geluk vinden?"

Jarenlang heb ik over de hele wereld gezocht naar een gevoel van tevredenheid, een gevoel van geluk. Ik vond het; eerst door te feesten, vervolgens door te reizen, mijn werk en de laatste jaren door het lezen van spirituele boeken. Maar het gevoel van geluk wat ik vond was elke keer maar tijdelijk.

Blog/Vlog bekijken

Blog: "De transformatie van persoon naar ruimte"

Het enige wat er is, is een alomvattend huidig moment. In dat moment zijn we aanwezig als identiteit in de vorm van een persoon/individu of als een bewuste vormloze ruimte. Vormloze ruimte is een identiteit die meer is dan onze fysieke lichamelijke vorm, meer dan onze gedachten.

Blog/Vlog bekijken

Blog: "Bewustzijn en een schoon lichaam"

Voor onze bewustwording is het erg belangrijk dat we gezond eten. Wat precies gezond is laat ik in het midden, daar word al genoeg over geschreven. Mijn mening is in ieder geval dat het belangrijkste is dat je je eigen lichaam leert kennen en leert te voelen (bewust wordt).

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Pijnlichaam, ego en negatieve emoties"

Niet verwerkte negatieve emoties blijven achter als afgesloten negatieve energie in je lichaam. Op het moment dat je minder bewust bent activeert je ego deze energie weer met daaraan gekoppeld de negatieve gedachten. Doordat je onbewust bent identificeer je je met deze gedachten.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Het verwerken van negatieve emoties"

In onze huidige samenleving worden positieve emoties erg gewaardeerd, maar hoe we met negatieve emoties zoals angst, verdriet en zorgen maken moeten omgaan wordt ons vaak niet geleerd. Echter emoties die niet worden gevoeld, maar worden onderdrukt blijven voortbestaan in ons lichaam.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Het stil worden van het denken"

Het ego bestaat door je identificatie met je denken. Zolang jij denkt dat je je gedachten bent, geef je het ego bestaans-recht en blijft het voortbestaan in jou. Het opgeven van de identificatie met je ego is niet een proces van vechten tegen, maar puur aanwezig te zijn als waarnemer bij je gedachten.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Spiritualiteit en hoe de Wereld zal veranderen"

Spiritualiteit lijkt primair een individueel proces. Ieder voor zich word zich bewuster van zichzelf. In deze vlog leg ik uit hoe die individuele bewustwording zich uiteindelijk vertaalt naar het collectief, naar de externe wereld zoals we die waarnemen als afspiegeling van alle mensen bij elkaar.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Het verschil tussen Psychologie en Spiritualiteit"

Psychologie en Spiritualiteit worden vaak met elkaar verbonden en deels is dit terecht. Psychologie en Spiritualiteit gaan beide over ons als mensen en onze innerlijke belevings-wereld. Het verschil is alleen dat ze zich concentreren op andere niveau's van onze binnenwereld.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Bewuste voeding en lichaamsbewustzijn"

De laatste jaren zie je een enorme toename aan kennis en informatie over voeding. Steeds meer mensen kiezen er voor om bewuster te eten, wat erg positief is. Maar binnen deze enorme toestroom van informatie/kennis kan het ook lastig zijn te bepalen wat goed is voor jouw gezondheid.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Geluk, Spiritualiteit en innerlijke rust"

Geluk en Spiritualiteit worden vaak met elkaar verbonden, maar binnen mijn visie draait spiritualiteit niet primair om het streven naar geluk. Geluk is naar mijn idee een tijdelijk gevoel, wat kan ontstaan vanuit innerlijke rust en stilte. Het doel van spiritualiteit is van innerlijke rust je permanente basis te maken.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Tao, Leven in het Nu en juist handelen"

Juist handelen komt naar mijn mening niet voort uit denken, maar uit een dieper niveau: Voelen. Het in contact staan met het moment en wat het hier en nu van je vraagt, is de bron tot het juiste handelen. Het is geen concept, want je kan het niet vooraf benoemen, maar je kan het wel voelen in het moment zelf.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Zielsverwantschap en Onvoorwaardelijke Liefde"

Zielsverwantschap in de zin van afhankelijk zijn voor je geluk van één persoon is naar mijn mening niet hoe het universum in elkaar zit. Mijn visie is meer die van "vele wegen leiden naar Rome". Wel geloof ik in aantrekkingskracht tussen mensen en de lessen die zij samen kunnen leren en onvoorwaardelijke liefde.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Geld, Spiritualiteit en Energie"

Wat geld is in onze buitenwereld is energie in onze binnenwereld. Energie geeft de mogelijkheid om te creëren, wat wij als mensen uiteindelijk bepalen: positief of negatief. Vind de energie bron in jezelf, zodat je minder afhankelijk wordt van energie in de buitenwereld.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Lichaam vanuit Spiritualiteit bekeken"

Het lichaam heeft verschillende aspecten die vanuit spiritualiteit bekeken belangrijk zijn. In deze vlog benoem ik de belangrijkste punten en hoe zij spiritueel gezien kunnen worden begrepen en op wat voor manier zij eventueel betrokken zijn bij het bewustwordingsproces van ons als mensen.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Wat is Spiritualiteit?"

Je leven verbeteren en vormgeven kan vanuit verschillende niveau's; ego, je zelf en gestuurd vanuit een hogere intelligentie. Het samenspel tussen jou als bewust zelf en deze hogere intelligentie (hart) is naar mijn mening de essentie van spiritualiteit.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Binnenwereld veranderen en NLP"

Een van de krachtigste gereedschappen die ik ken om je binnenwereld te veranderen is NLP. NLP-technieken hebben me geholpen van zeer hardnekkige patronen los te komen, die ik door middel van mindfulness en meditatie alleen niet kon doorbreken.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Binnenwereld veranderen, Stap 1"

Om je binnenwereld te veranderen moet je ten eerste erkennen dat je een binnenwereld hebt. Vervolgens door middel van mindfulness ruimte brengen in die wereld, zodat je aanwezig kan zijn als waarnemer van alles wat er speelt.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Binnenwereld en Buitenwereld"

Je buitenwereld is altijd een representatie van je binnenwereld in spirituele zin. Wanneer je dus verandering in je leven wil, moet deze eerst in jezelf plaatsvinden of zoals Eckhart Tolle zegt: "All changes must come from within".

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Onbewust zijn en het ego"

Wanneer bewust leven het streven is, wat is dan onbewust zijn? Een grote rol hierin speelt het ego, waarmee we ons identificeren. Het loslaten van het ego is het proces van bewustwording en één van de belangrijkste kenmerken van spirituele "Verlichting".

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Zo binnen, Zo buiten"

De wereld is een weerspiegeling van ons innerlijk als mensheid. Daarom kun je alle antwoorden die je zoekt over die wereld, altijd in jezelf vinden. Want jij bent niet alleen individu, maar ook de mensheid. Zoek dus niet buiten jezelf, maar altijd in jezelf.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Evolutie versus God?"

Is de wereld geschapen door een God of is alles ontstaan door Evolutie? Of door beide? In deze vlog mijn visie op het ontstaan van de wereld, de natuur en de mens en mijn argument voor wat ik noem "gestuurde evolutie".

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Leven en Bewustzijn"

Zonder bewustzijn zou je niet van jezelf weten dat je leeft. Bewustzijn is daarom essentieel voor de ervaring te leven en geeft je de mogelijkheid om niet alleen jezelf te onderzoeken, maar ook de wereld om je heen. Kortom, leven en bewustzijn zijn eigenlijk onafscheidelijk.

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Relaties en bewustwording"

Iedere relatie van incidenteel tot lange-termijn is een mogelijkheid voor bewustwording, voor groei. De ander is een spiegel en je kan kiezen om daardoor te groeien om uiteindelijk geestelijk meer vrij te zijn (rust en geluk).

Blog/Vlog bekijken

Vlog: "Hoe goede beslissingen maken?"

Iedereen beschikt over (in ieder geval) twee vormen van intelligentie om beslissingen te maken: bewust nadenken en een diepere intelligentie, waarbij je niet bewust deelneemt aan het denkproces. Voor dagelijkse "causale" problemen kun je prima je bewuste denken gebruiken, maar voor complexere vragen is het beter om dit over te laten aan je diepere intelligentie, die multi-dimensionaal en "multi-causaal" is.

Blog/Vlog bekijken

Blijf vanaf nu verbonden en ontvang gratis het eBook: "Hoe word je bewust?"