"bewust leven" & Zelf-realisatie

JOUW WEG NAAR ZELF-REALISATIE.

Ieder mens heeft een intrinsiek verlangen om zich te ontwikkelen.

Zoals elk "zaadje wil uitgroeien tot een boom", zo wil ieder mens groeien, sterker worden en zichzelf nuttig maken in deze Wereld.

Echter, hoe sterk die motivatie is verschilt per persoon. Niet iedereen verlangt naar het allergrootste, mooiste of hoogste en dat is prima.

Het feit dat jij dit nu leest en op mijn website terecht bent gekomen, betekent hoogstwaarschijnlijk dat jij wél een diep verlangen hebt om je te ontwikkelen tot jouw grootste potentie.

Maar om je te ontwikkelen tot jouw grootste potentie, moet je eerst weten wie je bent.

WIE BEN IK?

Die vraag "Wie ben ik" is de meest belangrijke vraag die je jezelf in dit leven kan stellen. Het antwoord op de vraag wie ben ik, geeft je vervolgens inzicht in alle andere belangrijke vragen in dit leven, zoals:

- Wat is mijn doel in dit leven?

- Hoe ervaar ik meer zingeving?

- Hoe vind ik meer geluk?

- Hoe het beste te leven?

3 FASES.

We kunnen in ieders levens-pad simpelweg 3 fases onderscheiden:

1.) Persoonlijke-ontwikkeling: Het versterken van je eigen unieke individualiteit en persoonlijkheid.

2.) Spirituele-ontwikkeling: Het proces van bewustwording/ontwaken of anders gezegd meer "bewust leven".

3.) Zelf-realisatie: Het realiseren van wie je in "je diepste essentie" bent.

Uiteindelijk doorloopt ieder mens ooit een keer deze 3 fases, want deze fases zijn inherent verbonden met het leven zelf.

Sterker nog, het leven dirigeert en stuurt ons langs en door ervaringen en gebeurtenissen, zodat wij tot ontwikkeling kunnen brengen wat dus reeds diep in ons al aanwezig is als potentie.

Het leven kunnen we wat dat betreft ook zien als een "leer-school". Alles wat er in je leven gebeurt: goed of slecht en ieder mens wat in jouw leven op je pad komt is uiteindelijk onderdeel van jouw grotere levens-plan:

Het ontdekken van je diepste essentie en vervolgens vanuit daar te leven.

Wanneer je vanuit je diepste essentie leeft ontvouwt het leven zich namelijk vanzelf naar zijn bestemming: Je grootste potentie.

"Wees je diepste essentie en leef je grootste potentie."

- Roelof de Vries

Persoonlijke-ontwikkeling.

De ontwikkeling van ons als individu loopt voor iedereen anders, maar is tegelijk hetzelfde voor iedereen.

Als baby komen we op de Wereld, waarbij we niet moeten onderschatten wat we als foetus en in de pre-verbale fase daarvoor al meekrijgen, zie hiervoor de film:

"In Utero".

In ieder geval worden we ons als baby langzaam bewuster van onze omgeving en ontwikkelen we onze cognitieve-vermogens (linker-hersenhelft) waardoor we ons ook steeds meer ervaringen kunnen herinneren.

In het begin houden we ons vooral vast aan onze moeder om vertrouwen te winnen en aan de hand van onze vader zetten we de eerste stappen in de Wereld. Deze eerste jaren zijn erg bepalend voor hoe we de Wereld op latere leeftijd zullen ervaren: vriendelijk of vijandig/gevaarlijk.

Sowieso hebben veel van onze negatieve-gedragingen en trauma hun oorsprong in de kinder-jaren van ons leven.

Rond onze 7de levensjaar gaan we onszelf ervaren als een op zichzelf staand persoon of individu. Het Ego is ontstaan en de eerdere symbiotische verbinding met vooral onze moeder komt ten einde.

Vanaf dat moment zien we de Wereld niet langer als een geheel, maar afgescheiden of dualistisch: Jij en Ik versus. De Wereld.

Vanuit dit dualistische perspectief ontwikkelen we ons verder als kind richting adolescentie.

In de adolescentie ontwikkelen we vooral onze sociale-vaardigheden. We leren om te gaan met andere mensen, maar ook hoe we ons verhouden tot andere mensen: zijn we sterker, armer, rijker, knapper etc.

Hierdoor ontstaat ook langzaam het verlangen in ons, om ons steeds meer te gaan verbeteren. We gaan bezig met onze persoonlijke-ontwikkeling.

En bij deze persoonlijke-ontwikkeling horen termen als prestatie-drang, behoefte aan erkenning, ambitie, rijkdom (geld), carrière, status, respect, geliefd zijn etc.

Allemaal niets mis mee en zoals gezegd onderdeel van ons levens-pad en grotere levens-plan.

Toch komt er aan deze persoonlijke-ontwikkeling op een gegeven moment een einde. Vrij plotseling kunnen we worden overvallen door een gevoel van:

Is dit het nou?

We hebben namelijk alles bereikt wat we wilden, maar toch voelen we ons diep van binnen nog niet compleet.

Of op de achtergrond is er nog altijd een knagend gevoel van ontevredenheid en verveling.

Of we raken in een burn-out of depressie: Onze drang om onszelf te verbeteren heeft zijn geestelijke en lichamelijke-tol geëist.

We raken in een identiteits-crisis.

Spirituele-ontwikkeling.

De identiteits-crisis is het begin van een nieuwe ontwikkeling: "bewust leven".

Ingeluid vaak door een depressie, burn-out of een echtscheiding slaan we een nieuwe weg in en maken we een nieuwe reis.

Innerlijke reis.

Echter deze keer is de reis vooral naar binnen toe. We maken een innerlijke reis of anders gezegd we gaan bezig met spiritualiteit.

Spiritualiteit gaat over de bewustwording van alles wat in ons speelt: gedachten, emoties, gevoelens en energie.

Doordat we onze aandacht naar binnen richten worden we steeds bewuster van wat er in ons speelt: We ontwaken. We worden ons bewust van onze conditionering: Hoe we door ons verleden zijn gevormd tot hetgeen we nu zijn.

Door bewustwording komen we erachter wat de oorzaak is van bv. lichamelijke klachten, negatieve overtuigingen en ongelukkige gevoelens.

De weg van bewustwording is niet perse gemakkelijk, want het kan erg confronterend zijn om er na zoveel jaar achter te komen, dat je dingen bijvoorbeeld vooral deed omdat je erkenning verlangde van je ouders. Voor het bewandelen van het spirituele-pad is moed nodig.

Woorden die verder horen bij bewustwording zijn: Inzicht, helderheid en (door)voelen.

Hoe bewuster we worden van onszelf, hoe dichterbij we komen bij wat we kunnen noemen onze authenticiteit.

Daarnaast leren we onszelf ervaren op energetisch-niveau of in andere woorden we ontdekken onszelf als Ziel.

Met het ontdekken van onze Ziel, ons energetisch-lichaam, herinneren we ons weer onze diepste en meest pure verlangens, die aangeboren zijn en dus niet door onze opvoeding of door de maatschappij bepaald.

Vanaf dat moment neemt ook het leven het stuur steeds meer over. Eerder handelden we vooral rationeel (op basis van denken), nu worden we steeds gevoeliger/intuïtiever (rechter-hersenhelft)

We leven meer en meer in een staat van "innerlijk-weten" en vertrouwen.

Bij alles wat we doen volgen we meer ons gevoel. We doen wat ons geluk en plezier geeft en ook wat klopt en wat juist is: Wat past binnen ons nieuwe Wereldbeeld.

In dit proces van "zuivering/heling" word het oude steeds meer losgelaten, zodat het nieuwe steeds meer zichtbaar kan worden. Het nieuwe wat altijd al in je zat, alleen daarvoor nog onderdrukt was of latent.

Dit proces van loslaten betekent soms ook dat je leven drastisch veranderd: je gaat anders eten, je hersteld van ziekte, relaties/vriendschappen worden verbroken, je verhuisd etc.

Dit allemaal is nodig zodat het nieuwe zijn oorspronkelijke plaats weer kan innemen. Zoals gezegd, makkelijk hoeft dit proces van transformatie niet perse te zijn en daarom is het ook vaak zo dat je in dit proces wordt geholpen door bv. een leraar.

Deze leraar kan in je leven komen in de vorm van boeken, coaches, mentoren, een vriend die je lang niet hebt gezien of bv. doordat je terecht bent gekomen op deze website.

Die leraar is er om jou te helpen met het vinden van je nieuwe weg.

Loading...

Zelf-realisatie.

Maar, ook aan ons proces van bewustwording en transformatie komt uiteindelijk een einde.

De laatste stap in onze ontwikkeling als mens en tevens het allerhoogste wat mogelijk is, is het ontdekken van onze essentie als bewustzijn zelf. Datgene wie we in onze diepste essentie zijn.

Want uiteindelijk hebben we als mens 3 niveaus:

1.) Persoon/Individualiteit/Ego
2.) Ziel of Energetisch Wezen
3.) Onze essentie als bewustzijn zelf (Goddelijke)

De realisatie van onze diepste essentie, ons Zelf wordt gekenmerkt door de woorden: Waarheid, Stilte, Ruimte en Leegte.

Het vinden van het antwoord op de vraag "Wie ben ik?" is niet zozeer een ontwikkeling of een proces, maar kun je meer zien als een sprong.

Bij het realiseren van ons Zelf draait het allemaal om direct inzicht in de werkelijkheid.

De dingen zien zoals ze zijn.

Deze laatste sprong is een radicale sprong en is daarmee wellicht ook niet voor iedereen weggelegd in dit leven, maar het is wel het allergrootste en diepste waar het mens-zijn hier op Aarde in dit leven om draait.

Het gaat erom de Waarheid te ontdekken.

En met het ontdekken van de Waarheid stopt het lijden en vinden we Verlichting.

Stopt de afgescheidenheid iets of iemand anders te zijn dan het geheel.

Jij en Het Leven zijn dan één.

Alleen wanneer het Zelf is gerealiseerd bereikt de mens zijn eind-bestemming, zijn grootste potentie.

"De Rivier komt altijd bij de Oceaan." Roelof de Vries

"Spreekt het je aan? Klaar om de sprong in het diepe te maken?

Klik hier voor alle mogelijkheden!
Loading...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

OK
Loading...