"bewust leven" & Zelf-realisatie | Publiek Spreker | Trainer

"Je wordt bewust van het antwoord op de vraag Wie ben ik?

Alles waarover ik publiceer kan worden samengevat onder de term "Spiritualiteit". Echter binnen het spectrum van wat onder spiritualiteit valt vind je nog veel meer, dan waar ik over spreek en schrijf. Om toch duidelijker te krijgen waar spiritualiteit nu eigenlijk om draait zou je daarom beter de vraag kunnen stellen, waar moet de beoefening van spiritualiteit uiteindelijk toe leiden?

Het beoefenen van spiritualiteit leidt tot meer bewustwording. Primair word je steeds bewuster van de wereld binnen in jou, je innerlijke (interne) wereld. Het gevolg is, dat je ook steeds meer bewust wordt van de Wereld buiten jou, de externe wereld. Dit proces van bewustwording brengt je vervolgens steeds dichter bij het zijn van wie je bent in je diepste essentie.

Wie ben ik? is de belangrijkste levensvraag die je jezelf kunt stellen, want alle andere levensvragen kunnen worden herleid tot die ene vraag.

"Wees je diepste essentie en leef je grootste potentie."

De ontwikkeling vanaf jonge jaren.

De bewustzijns-ontwikkeling van ons als individu loopt voor iedereen anders, maar is tegelijk hetzelfde voor iedereen.

Als baby komen we op de Wereld, waarbij we niet moeten onderschatten wat we als foetus en in de pre-verbale fase daarvoor al meekrijgen, zie hiervoor de film

"in Utero".

In ieder geval worden we ons als kind langzaam bewuster van onze omgeving en ontwikkelen we tevens onze cognitieve-vermogens waardoor we ons ook steeds meer ervaringen bewust kunnen herinneren.

In het begin houden we ons vast aan onze moeder om vertrouwen te winnen en aan de hand van vader zetten we de eerste stappen van ons leven.

Eenmaal gewend kan het avontuur beginnen. We ontwikkelen ons als kind, leren sociale vaardigheden, ontwikkelen onze eigen identiteit (persoonlijkheid) en ons eigen ik (ego). Totdat we hebben ontdekt wat onze ware identiteit is mogen we ons verschuilen achter maskers, achter onze idolen, achter wie we graag zouden willen zijn.

We worden ouder (puber/adolescent) en beginnen steeds meer onze eigen koers te bepalen. Onze ouders en instanties (school) krijgen steeds minder grip op ons en we bepalen onze eigen wetten. Veel adolescenten gaan in deze fase op reis, de wereld ontdekken op eigen kracht.

Eenmaal terug van de reis zijn we vaak veranderd. We zijn op andere plekken geweest dan de bekende en deze nieuwe omgevingen hebben ervoor gezorgd dat onze conditioneringen zijn weggevallen en daarbij ons idee van wie we zijn. We beginnen te twijfelen over "wie we zijn" en "waar we thuis horen". We komen in een identiteits-crisis.

De innerlijke reis, de bewustwording.

De identiteits-crisis is het begin van een nieuwe reis, maar deze keer geen reis om de wereld verder te ontdekken, maar primair om ons zelf te ontdekken, antwoord te vinden op de vraag: Wie ben ik? Het is het begin van ons bewustwordings-proces als individu, onze spirituele zoektocht en onze "echte" persoonlijke ontwikkeling.

Voor anderen wordt de reis naar "binnen" ingezet, doordat alles wat we hebben opgebouwd begint af te brokkelen (crisis): echtscheidingen, faillissement, depressie, verlies van naasten. Of we moeten erkennen, dat we wel alles hebben bereikt wat we wilden, maar dat we uiteindelijk geen geluk hebben gevonden.

We worden op de proef gesteld om voor het eerst echt te twijfelen aan de zin van ons bestaan en onze drijfveren waarom we eigenlijk doen, wat we doen.


Deze nieuwe reis naar binnen gaat door diepe dalen en over hoge bergen. Soms voelen we ons euforisch en denken we onze bestemming te hebben bereikt (we weten wie we zijn), op andere momenten weten we totaal niet wat we met onszelf aan moeten en voelen we ons depressief en moedeloos. We lijden.

Het lijden zorgt er echter voor, dat we ons innerlijk verdiepen. Dat we dichterbij onszelf komen en dat de identificatie met ons ego, die we als kind hebben opgebouwd nog meer afbrokkelt, waardoor onze "ware identiteit", ons echte "Zelf", wie we werkelijk zijn, naar boven kan komen.

Het mag duidelijk zijn dat om onze ware identiteit te vinden we de confrontatie met onszelf moeten aangaan. We moeten durven om fundamenteel te twijfelen aan onze bestaande overtuigingen, waarden, meningen en deze opnieuw onderzoeken. Dit is niet altijd makkelijk, want je omgeving hoeft hier niet perse positief op te reageren. Maar met de veranderingen in jezelf, verandert je omgeving met je mee. Er komen mensen op je pad die je bijstaan en aansluiten bij je nieuw hervonden overtuigingen, waarden en meningen. Deze nieuwe mensen komen overeen met hoe jij vanaf nu in het leven wil staan.

Loading...

Het zijn van je Zelf.

"Zelf". Wie je in essentie bent, maar lag verscholen onder de identificatie met je ego. Je ego heeft een tijdje aan het stuur mogen zitten, maar nu is het tijd dat je "Zelf" het stuur weer in handen neemt en je jouw leven leidt naar jouw nieuw gevonden "echte" waarheid.

Het hervinden van wie je werkelijk bent is qua innerlijk je einddoel, maar niet het einddoel in de uiterlijke dimensie van je leven. Vanaf nu leef je je leven naar wie je in essentie bent en creëer je jouw leven in de uiterlijke wereld op basis van die waarheid. Je leeft je levensmissie en draagt op die manier bij aan het verbeteren van de Wereld.

Het leven volgens je "Zelf" is het belangrijkste doel van jouw individuele ontwikkeling als mens en de volgende stap van onze evolutie als mensen. Het gevolg is dat we op deze manier een meer bewuste, duurzame samenleving creëren, met meer oog voor de natuur, voor jou en voor je medemens.

"Spreekt het je aan? Via de onderstaande knop zie je wanneer de volgende lezing is over het zijn van je Zelf.

Klik hier voor de agenda en nu je tickets te bestellen.
Loading...

Ja! Ik blijf graag verbonden

En ontvang gratis het Stappenplan: "Het Pad naar Zelf-realisatie."

Loading...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

OK
Loading...