Vlog: "Tao, Leven in het Nu en juist handelen"
Doen - Carrière

Vlog: "Tao, Leven in het Nu en juist handelen"

Juist handelen komt naar mijn mening niet voort uit denken, maar uit een dieper niveau: Voelen. Het in contact staan met het moment en wat het hier en nu van je vraagt, is de bron tot het juiste handelen. Het is geen concept, want je kan het niet vooraf benoemen, maar je kan het wel voelen in het moment zelf.

Loading...

Blog: "Tao, Leven in het Nu en juist handelen"

In deze blog wil ik het met jullie gaan hebben over juist handelen, wat naar mijn mening niet voort komt uit denken, maar uit een dieper niveau: Voelen. Voelen betekent in contact staan met het moment en wat het hier en nu van je vraagt, dat is volgens mij de bron van het juiste handelen. Het is alleen geen concept, want je kan het niet vooraf benoemen, maar je kan het wel voelen in het moment zelf.

Juist handelen zal ik verder uitleggen waarbij ik begin met het onderwerp kennis en daaraan gekoppeld het begrip waarheid. Kennis en waarheid zijn voor mij persoonlijk erg frustrerende onderwerpen, want ik heb jarenlang getracht ware kennis te verkrijgen. Dit door onder andere een studie filosofie te hebben gedaan. Het middel of gereedschap, hoe ik het ook wel in andere vlogs noem, wat ik gebruikte om deze kennis te verkrijgen is mijn denken. Hoe je denken eigenlijk ook zou kunnen vertalen is het conceptualiseren van onze wereld. Het denken gebruiken voor het vinden van een samenhangend systeem waarin de werkelijkheid kan worden gevat, of anders gezegd waarmee de waarheid kan worden begrepen en wat universeel toepasbaar is, ongeacht tijd en plaats. Die ware kennis door het gebruiken van mijn denken heb ik uiteindelijk niet gevonden. Sterker nog, ik heb moeten toegeven dat, naar mijn mening, het denken in het algemeen ontoereikend is om uiteindelijk die ware kennis of waarheid helemaal te omvatten. Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof wel dat het denken ware kennis tot op zekere hoogte kan benaderen, maar het uiteindelijk helemaal omvatten is naar mijn idee niet mogelijk. Daarvoor is het denken gewoonweg niet toereikend genoeg.

Zwart of Wit

Om dat simpel uit te leggen zal ik gebruik maken van een voorbeeld-situatie. Het komt er op neer dat geen enkele situatie of helemaal zwart is of helemaal wit en terwijl ons denken wel heel erg die eigenschap heeft. Denken is exclusief, wat betekent het is of A of B of negatief of positief, beide of nuances daarbinnen kent het denken niet. Het voorbeeld: Ik denk dat iedereen het er wel mee eens is dat je in sommige situaties actief moet zijn, dat er activiteit van jou wordt gevraagd. Dat je inziet, ik moet nu iets doen in de betreffende situatie, want anders escaleert het. Tegelijk zijn er situaties waarin je ook heel duidelijk kan zien dat je nu even niks moet doen. Doe je wel iets, dan gooi je alleen maar “olie op het vuur” en escaleert de situatie eveneens. Dus elke situatie kan vragen om activiteit of juist om passiviteit. De vraag is vervolgens, hoe weet je nu of je in een situatie actief moet zijn of passief? Het antwoord daarop kun je geloof ik tot op redelijke hoogte conceptualiseren, waarmee ik bedoel in een systeem omvatten. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, wanneer er meerdere personen in een situatie geïrriteerd zijn dan kun je beter passief zijn, of als er meerdere personen in een situatie passief zijn dan is het belangrijk dat jij juist activiteit brengt.

Tot een bepaalde hoogte klopt dat zoals ik aangaf, maar het punt is nu dat wat de situatie uiteindelijk echt van je vraagt, dus in het moment zelf, kun je naar mijn idee nooit echt conceptualiseren. Daarvoor kan het concept hooguit een handreiking zijn. Dit komt, omdat de beslissing die je uiteindelijk dient te nemen in de betreffende situatie dus in het moment zelf, niet voorkomt uit dat niveau. De juist handeling komt voort uit een ander niveau en niet vanuit het denken. Je zult uiteindelijk niet op basis van een concept of systeem kunnen bepalen, ik moet dit doen of juist dit niet doen. Je zou uiteraard wel op basis van denken kunnen handelen, maar ik geloof niet dat, dat juist handelen is.

Juist handelen

De juiste handeling ligt namelijk besloten in de situatie zelf. De situatie zelf draagt de juiste oplossing zelf aan. Waarbij we aan het gezegd raken "leven in het hier en nu", een bekend gezegd wat ook vaak wordt gerelateerd aan de “Kracht van het nu”, de titel van het boek van de spiritueel leraar Eckhart Tolle.

In het moment zelf ligt de eigenlijke oplossing verborgen van datgene wat de situatie van jou vraagt. Het is vervolgens aan jou de taak om die oplossing te vinden en daarvoor moet je in het moment zelf zijn, aanwezig zijn of bewust zijn (met een hoofdletter Z). Aanwezig zijn of bewust zijn betekent vervolgens dat je kan voelen, dat je in het moment kan voelen. De juiste handeling komt niet voort uit je denken, maar uit een ander niveau, namelijk je gevoel. Ik heb in een eerdere vlog met de titel “Hoe goede beslissingen maken?” gesproken over een methode hoe beslissingen te maken. Daarin legde ik uit dat er verschillende niveaus lijken te zijn op basis waarvan je beslissingen kan nemen.

Het kenmerk van je gevoel is dat deze veel verfijnder is, dan je denken. Laten we voor het gemak zeggen dat ons denken zwart is of wit, maar je gevoel kent veel meer kleuren, meer nuances. Je gevoel kan ook grijs zijn en donkergrijs en lichtgrijs. En om die reden komen naar mijn idee juiste beslissingen altijd voort uit je gevoel, maar ook de juiste actie ondernemen en de juiste woorden kiezen.

"Het juiste handelen ligt altijd besloten in het moment, maar je kan het niet denken, je moet het voelen."

Dit alles verwijst naar mijn idee ook naar het Taoïstische gezegde, “de Tao die kan worden benoemd is niet de Tao.” De uitleg hierbij is dan dat wanneer jij in een situatie denkt dat je een bepaalde beslissing moet nemen, omdat je dit hebt geleerd vanuit een bepaald concept, vanuit een bepaald systeem of weer anders gezegd vanuit je analytische denken, dan is die inschatting tot op een bepaalde hoogte waarheid. Maar het is niet echte waarheid, want die waarheid ligt besloten in het moment zelf. En die waarheid kan niet worden geconceptualiseerd. Het moment is namelijk uiteindelijk niet zwart of wit, maar ook niet grijs en ook niet donkergrijs of lichtgrijs. Het moment en haar waarheid is een continue dynamische beweging van zwart naar wit naar grijs naar donkergrijs naar lichtgrijs en ga zo maar door. In elk ogenblik verandert het moment weer van kleur.

Dagelijkse praktijk

De belangrijke vraag is nu, hoe je dit alles kunt vertalen naar jouw dagelijkse praktijk. Wat heb je aan al deze informatie? Naar de praktijk toe kan je dit alles vertalen als het hebben van de juiste timing. Timing is belangrijk voor mensen in het zakenleven, maar ook erg van toepassing op bijvoorbeeld conflictsituaties in je privé. Het maakt namelijk niet alleen heel erg uit wat je zegt en hoe je iets zegt, maar ook vooral wanneer je iets zegt. En het bepalen van wat juist is om te zeggen, doen of juist te laten moet je dus bepalen op basis van je gevoel in het moment zelf.

Juist handelen betekent dat je in het moment zelf aanwezig kan zijn op basis van je gevoel, dat je kunt aanvoelen wat het moment van je vraagt. Dit alles kun je niet van te voren allemaal weten, want je weet namelijk niet hoe een situatie zich ontwikkelt of hoe het moment zich zal ontvouwen. De oplossing ligt altijd verborgen in het moment zelf en die moet jij naar boven halen op dat moment, die moet je voelen.

In de praktijk kan het dus zo zijn dat je vooraf had bedacht dat je eerst A zou zeggen en dan B en dat dit gedurende het gesprek toch verandert naar A en dan C, maar dat je uiteindelijk toch A en dan B zegt. En de reden waarom je dit dan doet is, omdat het gesprek zich zo heeft ontvouwt, dat de situatie dat geen toch van je vroeg om te zeggen en het zou daarbij ook goed kunnen zijn dat je uiteindelijk andere woorden hebt gebruikt, dan je vooraf had bedacht, omdat die uiteindelijk beter aansloten bij dat moment.

Het in het contact staan met het moment, dus het voelen van wat de situatie van je vraagt en op welke manier te handelen en te spreken, dat is het hebben van de juiste timing en dat is naar mijn idee één van de sleutels tot succes.


Zou je graag meer willen weten over een specifiek onderwerp, dan kun je hieronder een "verzoek" achterlaten? Vervolgens zal ik kijken of ik op basis van je verzoek een vlog kan maken.

Toegevoegde waarde voor uw bedrijf of organisatie?


Deel dit artikel


Loading...

Ja! Ik blijf graag verbonden

En ontvang gratis het Stappenplan: "Het Pad naar Zelf-realisatie."

Loading...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

OK
Loading...